Kaj je Nefiks

Neformalni indeks Nefiks je sistemsko orodje za beleženje neformalnega učenja za mlade od 14. leta starosti naprej. Posameznik lahko s pomočjo indeksa sistematično in na enem mestu zbere vse, kar je poleg rednega sistema izobraževanja še počel. V praksi to pomeni, da v Nefiks vpisuje vsa svoja neformalno pridobljena znanja in spretnosti.
 
Nastal je kot partnerski projekt mladinske organizacije Društva mladinski ceh in Urada RS za mladino, zdaj pa deluje pod okriljem Zavoda Nefiks. Temelji na ideji, da je neformalnemu učenju in izobraževanju mladih, ki poteka na različnih nivojih ter v organizaciji različnih institucij, potrebno dati večjo veljavo. Kot glavni namen projekta je bila prepoznana potreba po enotnem sistemu zapisovanja neformalno pridobljenega znanja in evidentiranju udeležbe mladih na aktivnostih v Sloveniji in po svetu. Zato se je na začetku razvil indeks neformalnega izobraževanja, v katerega se vpisujejo znanja, dosežki in kompetence.
 
Zrasla je zrasla iz zavesti, da:
-         se mladi učijo v različnih življenjskih situacijah
-         pri tem pridobivajo dragocene življenjske izkušnje (kompetence)
-         ki so fleksibilno prenosljive (v zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, priznavanje izkušenj …)
zato je ta znanja (kompetence) nujno:
-         zabeležiti, na način, ki bo primeren tako za potrebe nadaljnjega izobraževanja, kakor tudi za potrebe zaposlovanja.

Tako se je vzpostavil sistem, ki:
-         sistematično, smiselno in natančno beleži in zapisuje kompetence mladega posameznika na enem mestu – omogoča tudi izpis Europass življenjepisa;
-         sledi trendom na ravni EU (Europass, Youthpass) in doma (pravilniki za priznavanje neformalno pridobljenega znanja na fakultetah);
-         je spoštovan in cenjen tako doma (priporočilo kot možno orodje za priznavanje neformalno pridobljenega znanja mu je dala Univerza v Ljubljani), kakor tudi v tujini (flamski sistem Oskar za priznavanje neformalnega znanja je zasnovan na izsledkih Nefiksa);
-         in se v skladu z najnovejšimi teoretičnimi spoznanji in potrebami na trgu dela in v izobraževanju smiselno nadgrajuje.
 
Nefiks je na voljo tudi v elektronsko različici, e-Nefiks. Ta uporabnikom omogoča sodobno brezplačno beleženje neformalno pridobljenega znanja, prav tako je razdeljen na 6 področij. Vpisovanje je preprosto, saj aplikacija po registraciji uporabniku z namigi pomaga pri beleženju. Vpise v e-Nefiks nato po elektronski pošti pošljemo na naslove navedenih odgovornih oseb, ki vpise potrdijo. e-Nefiks omogoča tudi izvoz izkušenj in zabeleženega znanja v več oblik evropsko priznanih življenjepisov, omogoča zbiranje priporočil delodajalcev, javni profil, sledenje organizacijam in mnoge druge koristne reči.


 
 
 
Kaj je Nefiks za posameznika:
-         enostaven za uporabo, elektronska verzija pa je brezplačno dostopna vsem;
-         motivira k učenju, udejstvovanju in razvoju vedno novih kompetenc;
-         omogoča celovit pregled nad lastnimi kompetencami, ter posledično načrtovanje kariere – učno poklicne karierne orientacije, osebnostne rasti;
-         predstavlja orodje, ki pomaga opisati in samo oceniti vrednost svojega znanja.
 
Indeks je nastal po skandinavskem modelu in je bil na podlagi analize in izkušenj snovalcev prilagojen in implementiran v slovenski mladinski prostor. Na nacionalni ravni še vedno ni primerljivega orodja, ki bi lahko tako celostno in ob enem parcialno predstavil vse neformalno pridobljeno znanje posameznika.
 
 
Indeks je smiselno razdeljen na šest tematskih področij:
- Pridobivanje znanj z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom na projektih
- Pridobivanje znanj z delom (delo preko študentskih servisov)
- Pridobivanje znanj v organiziranih oblikah izobraževanja (tečaji in seminarji)
- Pridobivanje znanj na taborih in s prostovoljnim delom
- Pridobivanje izkušenj v tujini
- Ostali načini pridobivanje znanj
 
Tematska področja so obširna in prilagojena slovenskemu mladinskemu prostoru in udejstvovanju v njem in sicer tako, da smiselno pokrijejo vsa področja udejstvovanja mladih; tako pri delu, kakor tudi pri prostem času in učenju.  Posameznik tako lahko vanj smiselno zabeleži prav vse kompetence, ki jih ima ter jih predstavi tudi drugim.
 
Ko neko aktivnost zapišemo, nam jo potrdi izvajalec izobraževanja ali pa delodajalec. V knjižici je potem to potrjeno z žigom in podpisom, medtem ko je v e-obliki to elektronska potrditev, na kateri se izpiše uradni mail kontaktne osebe in IP računalnika, s katerega je vpis potrjen.
Pri vpisovanju aktivnosti je zlasti pomembno, da se potrudimo in ustrezno opišemo pridobljene kompetence, saj je le to tisto, kar delodajalce najbolj zanima. Ne zanima jih toliko, kaj je posameznik delal - čeravno je tudi to lahko zanimivo, ampak, kaj od tega nekdo potem zares zna! 
 
V elektronsko verzijo Nefiksa vpisuje posameznik ali pa organizacija. Oba se morata najprej registrirati na spletni strani www.nefiks.si. Ko so izpolnjeni splošni podatki, je potrebno izbrati eno izmed šestih kategorij vpisovanja in izpolniti obrazec. Posameznik pošlje v potrditev delodajalcu ali izvajalcu aktivnosti, medtem ko organizacija, ki je aktivnost vpisala sama, vnese elektronske naslove vseh, ki jim je aktivnost vpisala, ti pa morajo vpis sprejeti. Uporabnikom je možno vpisati aktivnost, tudi če ti še niso vpisani v e-Nefiks.


MLADINSKI CENTER VIČ


V Mladinskem centru Vič sta svoje moči združila enota Antonovega doma na Viču in Zavod Nefiks. Antonov dom v sodelovanje prinaša tradicijo participacije lokalne mladine, povezanost in vpetost v lokalno okolje, Zavod Nefiks pa preizkušeno metodologijo mladinskega dela, ki sloni na beleženju neformalnega znanja in kariernem razvoju mladih.  Delovanje Mladinskega centra Vič podpira Urad za mladino MOL. Mladinski center Vič je tudi vključen v mrežo Mladinskih centrov Ljubljana.
 

 

Poštar Rudi se dvakrat na mesec zate potrudi

  • URSM
  • MIZS
  • MOL
  • MJU
  • ESE
  • E+
  • ESS
  • ceh_bel
  • eŠS_bel

Kontakt

Zavod Nefiks
Ob dolenjski železnici 12
1000 Ljubljana

nefiks@nefiks.si
040 698 915

Davčna številka: 90510615
PIC: 947235847
OID: E10160920

Uradne ure pisarne: vsak delovni dan med 10.00 in 13.00

Uradne ure po telefonu: vsak delovni dan med 9.00 in 16.00

Pridruži se Nefiksu!


Pridobivaj kompetence in razvijaj kariero skozi prostovoljstvo, neformalno izobraževanje in aktivno državljanstvo.

Pridruži se ekipi #mladiinkompetentni.

Prijavi se na e-novice

Prijavi se na e-Nefi in naš poštar Rudi ti bo v tvoj elektronski nabiralnik prinašal novičke o aktualnih zadevah Zavoda Nefiks, novostih na trgu dela in še kaj :).
Za prejemanje novičk, klikni TUKAJ.    

Javni interes


Imamo status organizacije v javnem interesu pri Uradu RS za mladino, kjer imamo tudi podporo za delovanje v 2024 in 2025. Ponosni na naše delo!