O Nefiksu

Nefiks je vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji, ki mladim omogoča, da na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno pridobljene in s strani organizacij potrjene kompetence. Katalog naših aktivnosti lahko dobite tukaj!

Ideja Nefiksa, kot orodja za beleženje (in posledično priznavanje) neformalno pridobljenega znanja nastala kot ideja Jožeta Gornika in Rafota Pinose, kot partnerski projekt mladinske organizacije Društva mladinski ceh in Urada RS za mladino, zdaj pa deluje pod okriljem Zavoda Nefiks.


V sklopu projekta Nefiks zaposlitvene rešitve je bil e-NEFIKS nadgrajen v platformo za povezovanje mladih in delodajalcev. To pomeni, da sedaj lahko mladi v sistemu delodajalcem dovolijo vpogled v njihove kompetence, delodajalci pa lahko izbirajo med njimi. Vse zainteresirane delodajalce vabimo, da nam pišejo na info@nefiks.si. 
 

Ideja o beleženju je zrasla iz zavesti, da:
- se mladi učijo v različnih življenjskih situacijah
- pri tem pridobivajo dragocene življenjske izkušnje (kompetence)
- ki so fleksibilno prenosljive (v zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, priznavanje izkušenj …)

zato je ta znanje (kompetence) nujno:
- zabeležiti, na način, ki bo primeren tako za potrebe nadaljnjega izobraževanja, kakor tudi za potrebe zaposlovanja.

enefiks-sidebar


Tako se je vzpostavil sistem, ki:

- sistematično, smiselno in natančno beleži in zapisuje kompetence mladega posameznika na enem mestu – omogoča tudi izpis Europass življenjepisa;
- sledi trendom na ravni EU (Europass, Youthpass) in doma (pravilniki za priznavanje neformalno pridobljenega znanja na fakultetah);
- je spoštovan in cenjen tako doma (priporočilo kot možno orodje za priznavanje neformalno pridobljenega znanja mu je dala Univerza v Ljubljani), kakor tudi v tujini (flamski sistem Oskar za priznavanje neformalnega znanja je zasnovan na izsledkih Nefiksa);
- in se v skladu z najnovejšimi teoretičnimi spoznanji in potrebami na trgu dela in v izobraževanju smiselno nadgrajuje.
Oglejte si primer izpisa iz e-Nefiksa.


Z vidika posameznika pa:
- je enostaven za uporabo, elektronska verzija pa je brezplačno dostopna vsem;
- mladega človeka motivira k učenju, udejstvovanju in razvoju vedno novih kompetenc;
- mlademu človeku omogoča celovit pregled nad lastnimi kompetencami, ter posledično načrtovanje kariere – učno poklicne karierne orientacije, osebnostne rasti;
- predstavlja orodje, ki mlademu človeku pomaga opisati in samo oceniti vrednost svojega znanja.

Indeks je nastal po skandinavskem modelu in je bil na podlagi analize in izkušenj snovalcev prilagojen in implementiran v slovenski mladinski prostor. Na nacionalni ravni še vedno ni primerljivega orodja, ki bi lahko tako celostno in ob enem parcialno predstavil vse neformalno pridobljeno znanje posameznika.


Indeks je smiselno razdeljen na šest tematskih področij:
- Pridobivanje znanj z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom na projektih
- Pridobivanje znanj z delom (delo preko študentskih servisov)
- Pridobivanje znanj v organiziranih oblikah izobraževanja (tečaji in seminarji)
- Pridobivanje znanj na taborih in s prostovoljnim delom
- Pridobivanje izkušenj v tujini
- Ostali načini pridobivanje znanj


Tematska področja so obširna in prilagojena slovenskemu mladinskemu prostoru in udejstvovanju v njem in sicer tako, da smiselno pokrijejo vsa področja udejstvovanja mladih; tako pri delu, kakor tudi pri prostem času in učenju. Posameznik tako lahko vanj smiselno zabeleži prav vse kompetence, ki jih ima ter jih predstavi tudi drugim.
Obstaja v dveh različnih verzijah:
- Knjižica Nefiks
- E- Nefiks, ki je brezplačno dostopen vsem uporabnikom na podpornem portalu www.nefiks.si, vanj pa je vključeno že preko 16.000 uporabnikov.


Ko neko aktivnost zapišemo, nam jo potrdi izvajalec izobraževanja ali pa delodajalec. V knjižici je potem to potrjeno z žigom in podpisom, medtem ko je v e obliki to elektronska potrditev, na kateri se izpiše uradni mail kontaktne osebe in IP računalnika, s katerega je vpis potrjen.
Pri vpisovanju aktivnosti je zlasti pomembno, da se potrudimo in ustrezno opišemo pridobljene kompetence, saj je le to tisto, kar delodajalce najbolj zanima. Ne zanima jih toliko, kaj je posameznik delal - čeravno je tudi to lahko zanimivo, ampak, kaj od tega nekdo potem zares zna!

V elektronsko verzijo Nefiksa vpisuje posameznik ali pa organizacija. Oba se morata najprej registrirati na spletni strani www.nefiks.si. Ko so izpolnjeni splošni podatki, je potrebno izbrati eno izmed šestih kategorij vpisovanja in izpolniti obrazec. Posameznik pošlje v potrditev delodajalcu ali izvajalcu aktivnosti, medtem ko organizacija, ki je aktivnost vpisala sama, vnese elektronske naslove vseh, ki jim je aktivnost vpisala, ti pa morajo vpis sprejeti. Uporabnikom je možno vpisati aktivnost, tudi če ti še niso vpisani v e-Nefiks.

 


MLADINSKI CENTER VIČ


V Mladinskem centru Vič sta svoje moči združila enota Antonovega doma na Viču in Zavod Nefiks. Antonov dom v sodelovanje prinaša tradicijo participacije lokalne mladine, povezanost in vpetost v lokalno okolje, Zavod Nefiks pa preizkušeno metodologijo mladinskega dela, ki sloni na beleženju neformalnega znanja in kariernem razvoju mladih.  Delovanje Mladinskega centra Vič podpira Urad za mladino MOL. Mladinski center Vič je tudi vključen v mrežo Mladinskih centrov Ljubljana.
 

 

Poštar Rudi se dvakrat na mesec zate potrudi

  • URSM
  • MIZS
  • MOL
  • MJU
  • ESE
  • E+
  • ESS
  • ceh_bel
  • eŠS_bel

Kontakt

Zavod Nefiks
Ob dolenjski železnici 12
1000 Ljubljana

nefiks@nefiks.si
040 698 915

Davčna številka: 90510615
PIC: 947235847
OID: E10160920

Uradne ure pisarne: vsak delovni dan med 10.00 in 13.00

Uradne ure po telefonu: vsak delovni dan med 9.00 in 16.00

Pridruži se Nefiksu!


Pridobivaj kompetence in razvijaj kariero skozi prostovoljstvo, neformalno izobraževanje in aktivno državljanstvo.

Pridruži se ekipi #mladiinkompetentni.

Prijavi se na e-novice

Prijavi se na e-Nefi in naš poštar Rudi ti bo v tvoj elektronski nabiralnik prinašal novičke o aktualnih zadevah Zavoda Nefiks, novostih na trgu dela in še kaj :).
Za prejemanje novičk, klikni TUKAJ.    

Javni interes


Imamo status organizacije v javnem interesu pri Uradu RS za mladino, kjer imamo tudi podporo za delovanje v 2024 in 2025. Ponosni na naše delo!