Nefiks karierne rešitveOpis projektnih aktivnosti
 
Projekt mladim pomaga do vseživljenjske karierne pismenosti. Dosegli jo bodo z razvojem kompetenc in sposobnostjo vodenja kariere, vključno z beleženjem neformalno pridobljenega znanja. Vsak udeleženec bo sposoben kompetence ovrednotiti, nadgraditi in vnovčiti na trgu dela.
Na podlagi spletne strani z orodji za beleženje bomo organizirali kampanjo #mladiinkompetentni. Ta bo dvignila zavest o pomenu beleženja in o tem, da lahko kompetence za zaposlitev mladi razvijajo v mladinskem sektorju.
 
Izvajali bomo dva izobraževalna sklopa z naslovoma: Manager družbenih omrežij in Samostojno na trg dela.
 
Projekt je financiran preko javnega razpisa “Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost”, sklop A – Regionalni projekti, vzhodna kohezijska regija, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacijo oziroma projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
   • Prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«,
   • Prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«,
   • Specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Projekt izvajamo v sodelovanju s partnerjema:
   • Središče Rotunda
   • Zavod MISSS

Več informacij o skladu: www.eu-skladi.si
Več informacij o razpisu: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-krepitev-kompetenc-mladih-skozi-aktivno-drzavljanstvo-za-vecjo-zaposljivost/

Trajanje projekta: od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021
Pogodbena vrednost projekta: 178.000,00 €

Cilji projekta:

 • Cilj 1: Izvedli bomo dva sklopa usposabljanj. Temu pa bomo dodali krajše dodatke s področja mehkih veščin.
 • Cilj 2: Pripraviti vsaj 3 delavnice za delodajalce na teme upravljanja družbenih omrežij in beleženja pridobljenega znanja.
 • Cilj 3: Podjetja zastavijo vsaj 3 izzive, ki jih mladi rešujejo.
 • Cilj 4: Izvesti promocijsko kampanjo #mladiinkompetentni.
 • Cilj 5: Vzpostaviti spletno stran s sistemi beleženja NFI v Sloveniji.
 • Cilj 6: v e-Nefiks (ali druga orodja beleženja) vpisati vse udeležence projekta, ki dobijo možnost za povezovanje z delodajalci v e-Nefiksu.
 • Cilj 7: Pripraviti 3 publikacije na področju karierne pismenosti in beleženja NFI.
 • Cilj 8: Nefiks karierni avtobus.
 • Cilj 9: Posvet o beleženju.
 • Cilj 10: Dogodki z delodajalci.
 
V okviru projekta bomo dosegli naslednje rezultate:
Najmanj 45 vključenih mladih, ki bodo opravili vsaj 90 ur usposabljanj, bo po izhodu iz operacije zaposlenih v deležu vsaj 65 % (najmanj 29 mladih).


Kontakt
Za več informacij in vprašanja pišite na: karierne.resitve@nefiks.si
Vodja projekta: Nives (nives.felic@nefiks.si)
Strokovni sodelavec: Jan (jan.magdic@nefiks.si)


MLADINSKI CENTER VIČ


V Mladinskem centru Vič sta svoje moči združila enota Antonovega doma na Viču in Zavod Nefiks. Antonov dom v sodelovanje prinaša tradicijo participacije lokalne mladine, povezanost in vpetost v lokalno okolje, Zavod Nefiks pa preizkušeno metodologijo mladinskega dela, ki sloni na beleženju neformalnega znanja in kariernem razvoju mladih.  Delovanje Mladinskega centra Vič podpira Urad za mladino MOL. Mladinski center Vič je tudi vključen v mrežo Mladinskih centrov Ljubljana.
 

 

Poštar Rudi se dvakrat na mesec zate potrudi

 • URSM
 • MIZS
 • MOL
 • MJU
 • ESS
 • ceh_bel
 • eŠS_bel

Kontakt

Zavod Nefiks
Ob dolenjski železnici 12
1000 Ljubljana

nefiks@nefiks.si
040 698 915

Davčna številka: 90510615

Uradne ure pisarne:

vsak delovni dan
od 9.00 do 17.00
   

Pridruži se Nefiksu!


Pridobivaj kompetence in razvijaj kariero skozi prostovoljstvo, neformalno izobraževanje in aktivno državljanstvo.

Pridruži se ekipi #mladiinkompetentni.

Prijavi se na e-novice

Prijavi se na e-Nefi in naš poštar Rudi ti bo v tvoj elektronski nabiralnik prinašal novičke o aktualnih zadevah Zavoda Nefiks, novostih na trgu dela in še kaj :).
Za prejemanje novičk, klikni TUKAJ.    

Javni interes


Imamo status organizacije v javnem interesu pri Uradu RS za mladino, kjer imamo tudi podporo za delovanje v 2022 in 2023. Ponosni na naše delo!