SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA IN POSLOVANJA PORTALA NEFIKS.SI

VAROVANJE ZASEBNOSTI UPORABNIKOV IN NAROČNIKOV

Izvajalec Zavod Nefiks z namenom zagotavljanja storitev portala zbira in obdeluje podatke (potrjene kompetence posameznika, ki so dane s strani posameznika na njegov javni profil in so potrjene s strani delodajalca, posameznikovo fotografijo (če to posameznik sam odobri), izobrazbo, letnico rojstva, kraj bivanja, dejstvo ali se je pripravljen voziti / seliti, državljanstvo) v skladu z Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je sestavni del teh pogojev poslovanja ter z izrecno privolitvijo uporabnikov v e-Nefiksu, preko katere ima dovoljenje katere podatke sme kot izvajalec (Zavod Nefiks) zbirati in obdelovati.

Izvajalec občasno, skladno z zakonom, na e-naslove uporabnikov pošilja periodična obvestila o novostih, lastnih storitvah in izdelkih, ki so povezani z dejavnostjo e-Nefiksa in uporabnikom predstavljajo uporabno ter zanimivo vsebino - posameznik prejemanje obvestil predhodno sam odobri.
V vsakem poslanem sporočilu ima uporabnik oz. naročnik možnost odjave od nadaljnjega prejemanja podobnih sporočil.

E-Nefiks uporabnikom zagotavlja neprestano pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje, saj mora uporabnik e-Nefiksa predhodno aktivno privoliti, da je seznanjen/a s svojimi pravicami v zvezi z posredovanimi osebnimi podatki:
 • Večji nadzor in učinkovito izvajanje nadzora nad osebnimi podatki (podajanje jasne in izrecne vaše privolitve, za katere namene lahko uporabljamo vaše podatke).
 • Lažji dostop do lastnih osebnih podatkov - posamezniki so v Izjavi o varovanju osebnih podatkov na jasen in razumljiv način obveščeni o tem, kako in za kakšen namen se obdelujejo njihovi osebni podatki.
 • Pravica do izbrisa (do “pozabe”) - če posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od poslovnih subjektov in drugih zahteval, da se njegovi podatki zbrišejo.
 • Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki (v e-Nefiksu se hranijo vaši osebni podatki do preklica oziroma 3 leta po končani aktivnosti).
 • Pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo.
 • Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov, ki bo olajšala prenos osebnih podatkov, če bo uporabnik storitve želel zamenjati ponudnika storitve.
 • Pravica do pravnega sredstva in sankcije (posamezniki imajo pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti).
Osebne podatke uporabnikov e-Nefiksa lahko uporabljajo le pooblaščene osebe Zavoda Nefiks ter organizacije ali delodajalci, ki so sklenili z Zavodom Nefiks Pogodbo o poslovnem sodelovanju.
Te osebe so zavezane upoštevati, da bodo vse pri organizaciji zaposlene osebe, ki imajo ali bodo imele dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov portala e-Nefiks, seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov ter upoštevale ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti ter so dolžne ravnati v skladu z določili iz sklenjene Pogodbe o poslovnem sodelovanju z Zavodom Nefiks in s Splošnimi pogoji delovanja in poslovanja portala Nefiks.si, ki govorita o pravilnem in zakonitem ravnanju z osebnimi podatki posameznikov po Splošni uredbi varstva osebnih podatkov (uredba GDPR (EU) 2016/679), torej predvsem, da ni dovoljeno zbiranje, shranjevanje, vpogled, uporaba, posredovanje ali razkritje osebnih podatkov uporabnikov portala e-Nefiks tretji osebi oziroma tretji organizaciji ali državi, v tržne, promocijske ali druge protizakonite namene, brez aktivne privolitve posameznika.


VARSTVO GESEL UPORABNIKOV IN NAROČNIKOV

Zavod Nefiks se zavezuje, da bo vsa uporabniška imena, gesla in ostale podatke hranil kot poslovno skrivnost. Z njimi bodo ravnale le pooblaščene osebe Zavoda Nefiks. Zavod Nefiks si pridržuje pravico blokade gesla v primeru suma zlorabe gesla ali kršenja splošnih pogojev uporabe s strani uporabnika - lastnika gesla.

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Naša dolžnost je varovanje vaše zasebnosti. Z vsako informacijo, ki nam jo posredujete, ravnamo z največjo možno skrbnostjo in varnostjo. Obvezuje nas Splošna uredba Evropske Unije o varstvu osebnih podatkov (uredba GDPR (EU) 2016/679), s katero se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, ki preprečujejo neustavne, nezakonite in neupravičene posege v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.
Upoštevamo naslednja zakonska določila:
 • Osebni podatki so informacije, ki nam jih posredujete uporabniki. Prevzamemo in shranimo vse informacije, ki ste jih vnesli na naši spletni strani ali ste nam jih posredovali na kakršenkoli drug način. Lahko izberete, da nam določenih informacij ne posredujete.
 • Vse osebne podatke, pridobljene na teh spletnih straneh, uporabljamo zakonito in pošteno.
 • Vaše osebne podatke vnašate prostovoljno in nam tudi dovoljujete njihovo obdelavo.
 • Osebni podatki, ki jih uporabljamo, so ustrezni in po obsegu primerni glede na namene vpogleda za delodajalce (z namenom iskanja potencialnih zaposlenih; kadrov), interne statistične obdelave ter zagotavljanja storitev portala Nefiks.si, za katere jih zbiramo in obdelujemo.
 • Osebnih podatkov uporabnika (naslov e-pošte, rojstni datum, kontaktni podatki, davčna številka (davčna številka ni obvezen podatek, po želji jo lahko uporabnik vnese ali ne)) Zavod Nefiks ne bo javno objavil.
 • Vsi uporabniki naših spletnih storitev, ki nam prostovoljno zaupate svoje osebne podatke, imate pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov na način, ki ga omogoča e-Nefiks.
 • Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali, dali v vpogled ali razkrili tretjim osebam, ki niso pooblaščene osebe Zavoda Nefiks ter niso organizacije ali delodajalci, ki so sklenili z Zavodom Nefiks Pogodbo o poslovnem sodelovanju.
 • Vaše osebne podatke zbiramo in uporabljamo za potrebe izvedbe storitev e-Nefiksa, o čemer vas tudi jasno in nedvoumno obveščamo v e-Nefiksu.
 • Izvajalec (Zavod Nefiks) lahko uporablja podatke uporabnikov za analizo demografskih značilnosti obiskovalcev portala in za druge analize kompetenc uporabnikov, ki omogočajo izboljšanje ponujene storitve.
 • Uporabnik dovoljuje izvajalcu uporabo njegovih podatkov za namene pošiljanja periodičnih e-obvestil o aktualnem dogajanju na trgu dela in novostih v lastnih storitvah in izdelkih e-Nefiksa, ki uporabnikom predstavljajo uporabno ter zanimivo vsebino.
 • Vse potrebne identifikacijske podatke o Zavodu Nefiks, ki upravlja e-Nefiks, dobite na teh spletnih straneh, in sicer v rubriki O nas.
 • Po izpolnitvi osebnih podatkov se ti arhivirajo za toliko let, kolikor določajo zakoni, ki urejajo delovanje naših storitev: V e-Nefiksu se hranijo vaši osebni podatki do preklica oziroma 3 leta po končani aktivnosti.
 • Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati storitev e-Nefiks in lahko kadarkoli prekličejo svojo registracijo.
 • Sprememba te politike: Našo politiko varovanja vaših osebnih podatkov bomo v bodoče spreminjali glede na Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (uredba GDPR (EU) 2016/679) ter možne dopolnitve Zakona o varstvu osebnih podatkov v Sloveniji

ODGOVORNOST IZVAJALCA

Zavod Nefiks ni odgovoren za:
 • morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku oz. naročniku zaradi nezmožnosti uporabe portala, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo portala;
 • kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti programske ali strojne opreme ali neznanja in nespretnosti uporabnika;
 • motnje delovanja portala, ki so posledica višje sile;

Zavod Nefiks je odgovoren, da:
 • portal e-Nefiks brez odlašanja obvesti posameznika o svojih ukrepih (najkasneje v enem mesecu), informacije in ukrepi so za uporabnika brezplačni;
 • informira posameznika, če se namen obdelave njegovih osebnih podatkov spremeni (informacije morajo biti podane jedrnato, pregledno, razumljivo, lahko dostopno, v jasnem in preprostem jeziku);
 • seznani posameznika z njegovimi pravicami v zvezi z posredovanimi osebnimi podatki.


MLADINSKI CENTER VIČ


V Mladinskem centru Vič sta svoje moči združila enota Antonovega doma na Viču in Zavod Nefiks. Antonov dom v sodelovanje prinaša tradicijo participacije lokalne mladine, povezanost in vpetost v lokalno okolje, Zavod Nefiks pa preizkušeno metodologijo mladinskega dela, ki sloni na beleženju neformalnega znanja in kariernem razvoju mladih.  Delovanje Mladinskega centra Vič podpira Urad za mladino MOL. Mladinski center Vič je tudi vključen v mrežo Mladinskih centrov Ljubljana.
 

 

Poštar Rudi se dvakrat na mesec zate potrudi

 • URSM
 • MIZS
 • MOL
 • MJU
 • ESS
 • ceh_bel
 • eŠS_bel

Kontakt

Zavod Nefiks
Ob dolenjski železnici 12
1000 Ljubljana

nefiks@nefiks.si
040 698 915

Davčna številka: 90510615

Uradne ure pisarne:

vsak delovni dan
od 9.00 do 17.00
   

Pridruži se Nefiksu!


Pridobivaj kompetence in razvijaj kariero skozi prostovoljstvo, neformalno izobraževanje in aktivno državljanstvo.

Pridruži se ekipi #mladiinkompetentni.

Prijavi se na e-novice

Prijavi se na e-Nefi in naš poštar Rudi ti bo v tvoj elektronski nabiralnik prinašal novičke o aktualnih zadevah Zavoda Nefiks, novostih na trgu dela in še kaj :).
Za prejemanje novičk, klikni TUKAJ.    

Javni interes


Imamo status organizacije v javnem interesu pri Uradu RS za mladino, kjer imamo tudi podporo za delovanje v 2022 in 2023. Ponosni na naše delo!