Pogoji uporabe

Splošni pogoji delovanja in poslovanja portala nefiks.si


VAROVANJE ZASEBNOSTI UPORABNIKOV IN NAROČNIKOV


Izvajalec Zavod Nefiks z namenom zagotavljanja storitev portala zbira in obdeluje podatke v skladu z Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je sestavni del teh pogojev poslovanja.
Izvajalec občasno, skladno z zakonom, na e-naslove uporabnikov pošilja periodična obvestila o novostih, lastnih storitvah in izdelkih, ki so povezani z dejavnostjo e-Nefiksa in uporabnikom predstavljajo uporabno ter zanimivo vsebino. V vsakem poslanem sporočilu ima uporabnik oz. naročnik možnost odjave od nadaljnjega prejemanja podobnih sporočil.
E-Nefiks uporabnikom zagotavlja neprestano pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
Osebne podatke uporabnikov e-Nefiksa lahko uporabljajo le pooblaščene osebe Zavoda Nefiks.

VARSTVO GESEL UPORABNIKOV IN NAROČNIKOV
Zavod Nefiks se zavezuje, da bo vsa uporabniška imena, gesla in ostale podatke hranil kot poslovno skrivnost. Z njimi bodo ravnale le pooblaščene osebe Zavoda Nefiks. Zavod Nefiks si pridržuje pravico blokade gesla v primeru suma zlorabe gesla ali kršenja splošnih pogojev uporabe s strani uporabnika - lastnika gesla.

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
Naša dolžnost je varovanje vaše zasebnosti. Z vsako informacijo, ki nam jo posredujete, ravnamo z največjo možno skrbnostjo in varnostjo. Obvezuje nas Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, ki preprečujejo neustavne, nezakonite in neupravičene posege v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov. Upoštevamo naslednja zakonska določila:
 • Osebni podatki so informacije, ki nam jih posredujete uporabniki. Prevzamemo in shranimo vse informacije, ki ste jih vnesli na naši spletni strani ali ste nam jih posredovali na kakršenkoli drug način. Lahko izberete, da nam določenih informacij ne posredujete.
 • Vse osebne podatke, pridobljene na teh spletnih straneh, uporabljamo zakonito in pošteno.
 • Vaše osebne podatke vnašate prostovoljno in nam tudi dovoljujete njihovo obdelavo.
 • Osebni podatki, ki jih uporabljamo, so ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere jih zbiramo in obdelujemo.
 • Osebnih podatkov uporabnika (naslov e-pošte, rojstni datum, kontaktni podatki, davčna številka) Zavod Nefiks ne bo javno objavil.
 • Vsi uporabniki naših spletnih storitev, ki nam prostovoljno zaupate svoje osebne podatke, imate pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov na način, ki ga omogoča e-Nefiks.
 • Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam.
 • Vaše osebne podatke zbiramo in uporabljamo za potrebe izvedbe storitev e-Nefiksa, o čemer vas tudi jasno in nedvoumno obveščamo v e-Nefiksu.
 • Izvajalec lahko uporablja podatke uporabnikov za analizo demografskih značilnosti obiskovalcev portala in za druge analize, ki omogočajo izboljšanje ponujene storitve.
 • Uporabnik dovoljuje izvajalcu uporabo njegovih podatkov za namene pošiljanja periodičnih e-obvestil o aktualnem dogajanju na trgu dela in novostih v storitvah e-Nefiksa.
 • Vse potrebne identifikacijske podatke o Zavodu Nefiks, ki upravlja e-Nefiks, dobite na teh spletnih straneh, in sicer v rubriki O nas.
 • Po izpolnitvi osebnih podatkov se ti arhivirajo za toliko let, kolikor določajo zakoni, ki urejajo delovanje naših storitev.
 • Sprememba te politike. Našo politiko varovanja vaših osebnih podatkov bomo v bodoče spreminjali glede na možne dopolnitve Zakona o varstvu osebnih podatkov.

ODGOVORNOST IZVAJALCA
Zavod Nefiks ni odgovoren za:
 • morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku oz. naročniku zaradi nezmožnosti uporabe portala, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo portala;
 • kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti programske ali strojne opreme ali neznanja in nespretnosti uporabnika;
 • motnje delovanja portala, ki so posledica višje sile;

Dopolnjeno in spremenjeno verzijo sprejel Svet Zavoda NEFIKS na 8. seji 5.2.2013.
 

Pogoji uporabe

Splošni pogoji delovanja in poslovanja portala nefiks.si


VAROVANJE ZASEBNOSTI UPORABNIKOV IN NAROČNIKOV
Izvajalec Zavod Nefiks z namenom zagotavljanja storitev portala zbira in obdeluje podatke v skladu z Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je sestavni del teh pogojev poslovanja.
Izvajalec občasno, skladno z zakonom, na e-naslove uporabnikov pošilja periodična obvestila o novostih, lastnih storitvah in izdelkih, ki so povezani z dejavnostjo e-Nefiksa in uporabnikom predstavljajo uporabno ter zanimivo vsebino. V vsakem poslanem sporočilu ima uporabnik oz. naročnik možnost odjave od nadaljnjega prejemanja podobnih sporočil.
E-Nefiks uporabnikom zagotavlja neprestano pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
Osebne podatke uporabnikov e-Nefiksa lahko uporabljajo le pooblaščene osebe Zavoda Nefiks.

VARSTVO GESEL UPORABNIKOV IN NAROČNIKOV
Zavod Nefiks se zavezuje, da bo vsa uporabniška imena, gesla in ostale podatke hranil kot poslovno skrivnost. Z njimi bodo ravnale le pooblaščene osebe Zavoda Nefiks. Zavod Nefiks si pridržuje pravico blokade gesla v primeru suma zlorabe gesla ali kršenja splošnih pogojev uporabe s strani uporabnika - lastnika gesla.

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
Naša dolžnost je varovanje vaše zasebnosti. Z vsako informacijo, ki nam jo posredujete, ravnamo z največjo možno skrbnostjo in varnostjo. Obvezuje nas Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, ki preprečujejo neustavne, nezakonite in neupravičene posege v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov. Upoštevamo naslednja zakonska določila:
 • Osebni podatki so informacije, ki nam jih posredujete uporabniki. Prevzamemo in shranimo vse informacije, ki ste jih vnesli na naši spletni strani ali ste nam jih posredovali na kakršenkoli drug način. Lahko izberete, da nam določenih informacij ne posredujete.
 • Vse osebne podatke, pridobljene na teh spletnih straneh, uporabljamo zakonito in pošteno.
 • Vaše osebne podatke vnašate prostovoljno in nam tudi dovoljujete njihovo obdelavo.
 • Osebni podatki, ki jih uporabljamo, so ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere jih zbiramo in obdelujemo.
 • Osebnih podatkov uporabnika (naslov e-pošte, rojstni datum, kontaktni podatki, davčna številka) Zavod Nefiks ne bo javno objavil.
 • Vsi uporabniki naših spletnih storitev, ki nam prostovoljno zaupate svoje osebne podatke, imate pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov na način, ki ga omogoča e-Nefiks.
 • Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam.
 • Vaše osebne podatke zbiramo in uporabljamo za potrebe izvedbe storitev e-Nefiksa, o čemer vas tudi jasno in nedvoumno obveščamo v e-Nefiksu.
 • Izvajalec lahko uporablja podatke uporabnikov za analizo demografskih značilnosti obiskovalcev portala in za druge analize, ki omogočajo izboljšanje ponujene storitve.
 • Uporabnik dovoljuje izvajalcu uporabo njegovih podatkov za namene pošiljanja periodičnih e-obvestil o aktualnem dogajanju na trgu dela in novostih v storitvah e-Nefiksa.
 • Vse potrebne identifikacijske podatke o Zavodu Nefiks, ki upravlja e-Nefiks, dobite na teh spletnih straneh, in sicer v rubriki O nas.
 • Po izpolnitvi osebnih podatkov se ti arhivirajo za toliko let, kolikor določajo zakoni, ki urejajo delovanje naših storitev.
 • Sprememba te politike. Našo politiko varovanja vaših osebnih podatkov bomo v bodoče spreminjali glede na možne dopolnitve Zakona o varstvu osebnih podatkov.

ODGOVORNOST IZVAJALCA
Zavod Nefiks ni odgovoren za:
 • morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku oz. naročniku zaradi nezmožnosti uporabe portala, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo portala;
 • kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti programske ali strojne opreme ali neznanja in nespretnosti uporabnika;
 • motnje delovanja portala, ki so posledica višje sile;


Dopolnjeno in spremenjeno verzijo sprejel Svet Zavoda NEFIKS na 8. seji 5.2.2013.

 Prijavi se na NEFIKS ZAPOSLITVENE REŠITVE

Ujemi zadnji krog brezplačnih usposabljanj Nefiks zaposlitvene rešitve! Obljubljamo vam zanimive izzive, obenem pa iščemo resne in motivirane kandidate, ki razumejo, da je iskanje zaposlitve proces, v katerega je potrebno vložiti energijo. Novice o projektu najdeš na www.talentiran.si.

Ljubljana, Zavod Nefiks:
5. 4.–26. 4., 9h-15h, usposabljanje za Chief Happiness Officer: PRIJAVA (zadnja prosta mesta)
7. 5.–25. 5., 9h-15h (piši na nefiks@nefiks.si)
4. 6.-22. 6., 9h-15h (piši na nefiks@nefiks.si)

Koper (center mesta)
9. 4.-15. 4., 9h-15h: PRIJAVA (popravek datuma)


 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 • MIZS
 • ESS
 • ceh_bel
 • URSM
 • eŠS_bel

Kontakt

 info@nefiks.si
 040 698 915

Ob dolenjski železnici 12
1000 Ljubljana

Uradne ure pisarne:

TOREK od 10. do 13. ure in od 15. do 17. ure

ČETRTEK od 9. do 13. ure in od 15. do 17. ure
 

Pridruži se Nefiksu!


Pridruži se Nefiksu - postani Nefiks tutor in skupaj z nami odkrivaj svet!
Nefiks zaposlitvene rešitve


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Javni interes


Imamo status organizacije v javnem interesu pri Uradu RS za mladino, kjer imamo tudi podporo za delovanje v 2016 in 2017.